Acando Logo

Öka affärsnyttan i dina molnlösningar

Hybridintegration kan snabbt öka lönsamheten och effektiviteten i din organisation. Använd kraften och funktionaliteten i Azure och kom igång direkt. Acando hjälper dig hela vägen.

Advania Logo

Övervaka komplexa miljöer med OMS

Vill du snabbt och smidigt komma igång med Operations Management Suite (OMS) i Azure? Efter en health check av din nuvarande Azure-miljö sätter Advania upp din första Dashboard, med nya regler för automatisering. Nu är du redo att övervaka både enkla och komplexa miljöer.

Altitude365 Logo

Flexibel hybridintegration

Använder du Azure idag men vill fördjupa dina kunskaper om infrastruktur i verktyget? Lär dig mer om bland annat DevOps, DRaaS, OMS, WebApp och ER på vår workshop och sätt upp en ny tjänst från grunden.

EnvokeIT Logo

Citrix – molnstrategier och migrering

Vill du expandera eller förnya verksamheten, utan att bygga vidare på ert eget datacenter? Ge alla användare konstant tillgång till alla applikationer på ett säkert och tillförlitligt sätt? Kom då i gång med Citrix i Azure.

Forefront Logo

Trygg migrering till molnet

Vi hjälper dig behålla stabiliteten i ditt befintliga datacenter och förbereder systemen för framtiden. Efter vår workshop är du redo att molnmigrera och kan känna dig trygg med att gamla och nya lösningar fungerar sida vid sida.

iBiz Logo

API-strategier för exponentiell utveckling

Är du intresserad av att öka er innovationstakt och få betydligt snabbare time-to-market för nya tjänster? Då ska du titta närmare på vår workshop om API-strategier och hur du implementerar en framtidssäker API-plattform.

iBiz Logo

BizTalk 2016 – optimerar er infrastruktur

Använder du BizTalk idag men är nyfiken på att migrera till Azure och BizTalk 2016? Efter vår workshop kommer du kunna modernisera er infrastruktur med stora kostnadsbesparingar, minskad intern arbetsbelastning och betydligt enklare administration som resultat.

Lumagate Logo

Sätt upp en OMS-miljö

Vill du etablera en Operations Management Suite-miljö (OMS) i Azure för till exempel applikationshantering, automation, logganalyser eller business continuity? Efter vår workshop kan du utnyttja dessa tjänster optimalt.

Random Forest Logo

Power BI för bättre analys och insikter

Vill du analysera och omvandla organisationens data till nya insikter – och därmed fatta bättre strategiska beslut? Ta då chansen att lära dig mer om Azures fulla kapacitet för BI och dataanalys på vår workshop.

Redeploy Logo

Skräddarsydd struktur för styrning

Vill du optimera användningen av era resurser i Azure? Skapa en struktur för att kunna följa upp och fördela kostnader mellan olika system, projekt och avdelningar? Under vår workshop får du en skräddarsydd Governance-modell och går hem med en tydlig plan framåt för er organisation.

Atea Logo

Azure Governance – Rätt grund

IT-organisationen ansvarar för att organisationens IT-miljö är säker, kostnadseffektiv och flexibel. Att ha en bra grund i Azure och få koll på strukturen, behörigheter, nätverk, kostnader och namnstandarder är något som i många fall inte kommer först på ”att göra” listan.

Atea Logo

Kom igång med DevOps

På senare år har det kommit en storm av olika uttryck för hur vi kan bli en effektivare organisation, få stabilare kodbas och korta ner tiden för vår produkt ut till marknaden. Det finns flera olika termer som alla börjat samlas under ett tak. Det är vad vi idag kallar för DevOps

Atea Logo

Demokratisera era data!

Dagens organisationer sitter på en skatt av data. Det är både strukturerad och ostrukturerad information som i rätt kontext kan ge verksamheten en ovärderlig hjälp till beslut och daglig effektivitet.

Atea Logo

Inspireras på vår workshop om Power BI

Alla verksamheter har behov av bra beslutsstöd. Fram tills nyligen har avancerade BI-system varit förbehållna ytterst få inom t.ex. finans eller företagsledning.
Med Power BI kan data bli tillgängligt på ett enkelt sätt för alla. Dessutom kan respektive verksamhet själva bygga och administrera sitt eget beslutsstöd.